1

مفتول گالوانیزه و راهنمای نهایی سیم گالوانیزه

News Discuss 
اگر سوال شما این است که آهن گالوانیزه نام دیگر چیست؟ باید بگوییم این آهن نام دیگر آهن سفید است. آهن روکش داده شده با فلز روی را آهن سفید یا گالوانیزه می گویند. برای تهیه ورق آهن گالوانیزه یکسری عملیات شیمیایی دقیق روی آن انجام میشود. .. در تعیین https://rylanfxne58259.ka-blogs.com/67872705/مفتول-گالوانیزه-و-قیمت-سیم-گالوانیزه-نکاتی-که-قبل-از-خرید-باید-بدانید

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story