1

بهترین راهنمای کاشت مو در آلمان

News Discuss 
این نواحی را به عنوان بانک مو می شناسند. در حقیقت، بانک مو قسمتی از سر یا بدن است که موی لازم برای کاشت از آن برداشت می شود. یکی دیگر از عوارض احتمالی در افرادی که خط رویش موی پایینی دارند، ممکن است تورم در ناحیه پیشانی باشد. مرحله https://edwinnxxb72995.wikikali.com/4634806/اصول_اولیه_کاشت_مو_کلینیک_کاش_در_آلمان

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story